Par mums

Pēdējā laikā arī Latvijā palielinājusies interese par apdāvinātības problēmu un apdāvinātiem bērniem. Apdāvinātu bērnu atpazīšana un viņu mācīšana Latvijā aizsākta 1997. gadā līdz ar Sorosa fonda–Latvija atbalstīta projekta “Mācību iespēju paplašināšana apdāvinātiem bērniem” izveidi. 1999.gadā šis projekts pārtapa par nevalstisku sabiedrisku organizāciju “Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” (ABFS), kas joprojām aktīvi darbojas. 2005. gada nogalē, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, sabiedriskā organizācija „Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” kļuva par biedrību.

ABFS ir patlaban vienīgā interešu izglītības programma Latvijā, kas piedāvā šādu papildus izglītības iespēju pamatskolas vecuma bērniem. Šādai programmai ir vairākas priekšrocības – tiek nodrošināta apdāvinātam bērnam nepieciešamā vide – mācību programma, pedagogi, līdzīgi domājoši vienaudži – tajā pašā laikā neradot noslēgtu, no pārējās sabiedrības atrautu “pasauli”, kas var kaitēt personības integrācijai sabiedrībā.

Programmas realizācijas ietvaros netiek likts akcents uz kādu konkrētu talantu attīstīšanu, bet gan uz vispārējo intelektuālo spēju attīstību, kas rada pozitīvu augsni specifisku talantu atklāšanai un vispusīgi attīstītas radošas personības realizēšanās iespējām.

Programma vispusīgi atklāj pasaules daudzšķautņaino raksturu, ļaujot bērnam atrast tajā savu nišu, pat ja viņam ir kāds acīm redzams talants citā jomā. Svarīgi, ka šādas iespējas bērnam tiek piedāvātas pirms specializācijas (profesionālās orientācijas) izvēles, tātad līdz vidusskolas vecumam. ABFS mērķauditorija ir skolēni no 1./2. līdz 9. klasei, kad Latvijas izglītības sistēma vēl neparedz šauri specializētu izglītības programmu apguves iespējas, bet nosaka apgūt obligāto vispārējo pamatizglītību.

Biedrības mērķis ir atpazīt apdāvinātus bērnus Latvijā un dot viņiem iespēju pašrealizēties, radīt apstākļus pilnvērtīgai intelektuālā potenciāla attīstībai, strādājot ar atklāta tipa mācību metodēm un speciāli apdāvinātiem bērniem izstrādātu programmu.